Når du henvender dig på kirkekontoret, møder du vores fungerende kordegn
Gunvor Brødbæk Laursen, der med et smil hjælper og vejleder dig, når du/I

  • skal registrere dit nyfødte barn
  • have vejledning om anmeldelse af faderskab
  • have døbt eller navngivet dit barn
  • ønsker at blive gift i en af sognets kirker
  • ønsker at få foretaget en navneændring
  • skal foretage indskrivning til konfirmation
  • har mistet en af dine/jeres kære
  • ønsker af blive optaget i eller udmeldt af den danske folkekirke
  • har brug for en ny attest
  • har brug for at blive kørt til eller fra kirke (kirkebil)

Pederstrup Sogns kordegn vil altid være behjælpelige med disse og mange andre spørgsmål.

Ring eller send en e-mail – ved e-mail får du svar inden for 3 dage.