Menighedsrådsmøder

Se næste mødedatoer i kalenderen til højre.

Menighedsrådets referater kan læses ved at trykke på fanen "menighedsrådsreferater" .... (til venstre for teksten)

Alle menighedsrådets møder er offentlige, hvorfor man frit kan deltage uden at tilmelde sig i forvejen – dog uden tale- og stemmeret!

Med venlig hilsen
Maria Assov 
Menighedsrådsformand

   Menighedsrådsmøder