Fødsel og faderskab

Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen skal anmeldelse af fødslen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre som ønsker fælles forældremyndighed, skal registrere faderskab digitalt på www.borger.dk med MitId. Hvis anmeldelsen fremsendes efter 28 dage fra barnets fødsel, skal vi videresende anmeldelsen til Familieretshuset.

Er det ikke muligt at benytte borger.dk, kan blanketten "Omsorgs- & ansvarserklæring" findes på www.personregistrering.dk. Blanketten udskrives og udfyldes manuelt. Blanketten skal afleveres på kordegnekontoret inden barnet er 28 dage gammelt, så kan vi registrere faderskabet. Ellers skal vi videresende blanketten til Familieretshuset som træffer afgørelse.

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37
Mobil: 30 35 75 37
Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontonr.: 2217-3061780555

Mandag-torsdag kl. 9–13
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske via telefon til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal via telefon til kirkekontoret. 

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os