Gunvor Brødbæk Laursen (kordegnevikar)
Platanbuen 6
2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37
E-mail: gula@km.dk