Hvert forår konfirmeres de unge piger og drenge fra 8. klasse, som har valgt det, og som har gået til præst i Vestkirken eller Hedegårdskirken.

Konfirmationen er en kæmpe festdag for de unge, deres familier og venner – en af de dage, hvor alle stole i Pederstrup Sogns 2 kirker er besat og rummene fyldt af feststemning, forventning og glæde.

Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben, og konfirmanden knæler ved alteret og modtager konfirmationsvelsignelsen. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

At gå til præst betyder også at lære gudstjenesten at kende ved at komme i kirke en gang om måneden. Alle i kirken glæder sig hvert år til at møde et nyt hold konfirmander.

Læs mere om konfirmation på www.folkekirken.dk.
Der er også nogle videoklip hvor konfirmander fortæller om, hvad de har oplevet og tænkt i forbindelse med deres forberedelse og konfirmation.

 

Fremtidige konfirmationsdatoer:

Konfirmationsdatoer 2021

St. Bededag 30. april, lørdag 8. maj, Kristi Himmelfart 13. maj

Konfirmationsdatoer 2022

St. Bededag 13. maj, lørdag 21. maj, Kristi Himmelfart 26. maj

Konfirmationsdatoer 2023

St. Bededag 5. maj, lørdag 13. maj, Kristi Himmelfart 18. maj

Indskrivning til konfirmation i 2021 foregår den 10. marts kl. 16:30 - 18:00
Mød op i Hedegårdskirken eller Vestkirken sammen med den kommende konfirmand

 
Al indskrivning til konfirmation skal foregå ved personlig kontakt til en af kirkens præster - Pederstrup Sogn benytter ikke elektronisk indskrivning.
Nåede man ikke indskrivningen den 20. marts, så læs videre ...


For elever, der efter sommerferien 2020 går i 8. klasse på Rugvænget gl. skole, foregår indskrivningen i Skovvejskirken - kontakt Ballerup sogn

For elever, der efter sommerferien 2020 går i 8. klasse på Hedegårdskolen - Kontakt Vibeke Fuglssang Olsson

For elever, der efter sommerferien 2020 går i 8. klasse på Baltorpskolen afd. Grantoften (det gælder også Gruppeordningen) - Kontakt Kirsten Jørgensen

For elever, der efter sommerferien 2020 går i 8. klasse (GRUPPEORDNINGEN)
på Baltorpskolen afd. Grantoften - Kontakt Kirsten Jørgensen

For elever bosat i Pederstrup sogn, der går på andre skoler og som ønsker konfirmation i Hedegårdskirken eller i Vestkirken, bedes man rette henvendelse til kordegnekontoret 44977537 for nærmere oplysninger.

For elever bosat andre steder end i Pederstrup Sogn, der går på skoler i Pederstrup Sogn og som ønsker konfirmation i Hedegårdskirken eller i Vestkirken, bedes man rette henvendelse til kordegnekontoret 44977537 for nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen
sognets præster