Menighedsrådets regnskaber og budgetter er offentlige og bliver lagt på www.sogn.dk

Tryk på linket under billedet for at se regnskab 2014 og budget 2016:

http://sogn.dk/pederstrup-ballerup/oekonomi/

Med venlig hilsen
Pederstrup Sogns Menighedsråd