24 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 24. januar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Vestkirken

Majbritt Breinholt Christensen

27 JAN

Aflyst. Kirkeklubgudstjeneste

Dato: 
Onsdag d. 27. januar 2021, Kl. 13:00 til kl. 14:00

Kirsten Jørgensen

31 JAN

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 31. januar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Hedegårdskirken

Kirsten Jørgensen

07 FEB

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 7. februar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Vestkirken

Majbritt Breinholt Christensen

11 FEB

Skumringsgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 11. februar 2021, Kl. 17:00 til kl. 18:00

Vibeke Fuglsang Olsson

13 FEB

Aflyst. Fastelavnsgudstjeneste

Dato: 
Lørdag d. 13. februar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

kirkens præster

14 FEB

Fastelavnsgudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 14. februar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Hedegårdskirken

Majbritt

21 FEB

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 21. februar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Vibeke Fuglsang Olsson

24 FEB

Kirkeklubgudstjeneste

Dato: 
Onsdag d. 24. februar 2021, Kl. 13:00 til kl. 14:00

Majbritt Breinholt Christensen

28 FEB

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 28. februar 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Kirsten Jørgensen

07 MAR

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 7. marts 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Kirsten Jørgensen

11 MAR

Skumringsgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 11. marts 2021, Kl. 17:00 til kl. 18:00

Majbritt Breinholt Christensen

14 MAR

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 14. marts 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Vibeke Fuglsang Olsson

17 MAR

Kirkeklubgudstjeneste

Dato: 
Onsdag d. 17. marts 2021, Kl. 13:00 til kl. 14:00

Vibeke Fuglsang Olsson

21 MAR

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 21. marts 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Majbritt Breinholt Christensen

28 MAR

Højmesse

Dato: 
Søndag d. 28. marts 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Kirsten Jørgensen

01 APR

Skærtorsdagsgudstjeneste

Dato: 
Torsdag d. 1. april 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Kirsten Jørgensen

02 APR

Langfredagsgudstjeneste

Dato: 
Fredag d. 2. april 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Majbritt Breinholt Christensen

04 APR

Påskegudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 4. april 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Vibeke Fuglsang Olsson

05 APR

2. påskedagsgudstjeneste

Dato: 
Mandag d. 5. april 2021, Kl. 11:00 til kl. 12:00

Kirsten Jørgensen