Man kan anmode om en ny attest via www.borger.dk ved brug af Nem-id. Der er mulighed for at få tilsendt en digital attest i E-boks, eller man kan anføre, at man henter personligt, eller at man ønsker attesten sendt til sin folkeregisteradresse.

Man kan også henvende sig personligt på ethvert kirkekontor i landet.

For at vi kan udlevere en attest på kontoret, skal vi se billed legitimation. Hvis man kommer på vegne af en anden, skal vi se en personligt underskrevet fuldmagt, samt billed-legitimation på den, der har fuldmagt.