Hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen skal anmeldelse af fødslen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre som ønsker fælles forældremyndighed, kan registrere faderskab digitalt på www.borger.dk med NemId. Hvis anmeldelsen fremsendes efter 28 dage fra barnets fødsel, skal vi videresende anmeldelsen til Familieretshuset.

Er det ikke muligt at benytte borger.dk, kan blanketten "Omsorgs- & ansvarserklæring" findes på www.personregistrering.dk. Blanketten udskrives og udfyldes manuelt. Hvis begge forældre afleverer personligt på kordegnekontoret inden barnet er 28 dage gammelt, kan vi registrere faderskabet. Ellers videresender vi til Familieretshuset.