Alle børn skal have et navn inden 6 måneder fra barnets fødsel.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Fornavnet skal være optaget på Familiestyrelsens liste over godkendte navne.

Anmeldelse om navngivning sker med Nem-id på www.borger.dk. 

Såfremt der er evt. spørgsmål, kan henvendelse altid ske til kordegnekontoret - telefonisk eller personligt.