Alle børn skal have et navn inden 6 måneder fra barnets fødsel.

Ifølge navneloven skal et barn have mindst et fornavn og et efternavn. Ankestyrelsen udgiver en liste over godkendte fornavne i Danmark.

Anmeldelse om navngivning sker med Nem-id på www.borger.dk. 

Såfremt der er evt. spørgsmål, kan henvendelse ske til kordegnekontoret - telefonisk eller personligt.