Navneændring

Anmeldelse om navneændring sker som udgangspunkt ved brug af Nem-id til www.borger.dk

Det er muligt at henvende sig til det lokale kordegnekontoret - find dit bopælssogn på www.sogn.dk.

På https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne kan man hente oplysninger om godkendte fornavne.

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37 - Mobil: 30 35 75 37

Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontoret har åbent:
Mandag lukket
tirsdag-onsdag kl. 9–13
Torsdag kl. 13–17
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal ske til kirkekontoret

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os

Platanbuen 6, 2750 Ballerup

Vis stort kort