Anmeldelse om navneændring sker som udgangspunkt ved brug af Nem-id til www.borger.dk

Det er muligt at henvende sig til det lokale kordegnekontor - find dit bopælssogn på www.sogn.dk.

På https://ast.dk/born-familie/navne/navnelister/godkendte-fornavne kan man hente oplysninger om godkendte fornavne og frie efternavne.