Ind- og udmeldelse

En udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret vedlagt den originale dåbsattest.

En ny dåbsattest udstedes, når udmeldelsen træder i kraft. Skattevæsenet får automatisk besked. Bemærk at man ved udmeldelse fraskiver sig retten til handlinger i kirken, herunder vielse og bisættelse/begravelse.

Ønsker man at melde sig ind i folkekirken igen, sker dette ved henvendelse til en præst i folkekirken eller til kirkekontoret. Man skal altid have en samtale med en præst for at genindtræde.

Kirkekontoret

Pederstrup Sogns kirkekontor finder du i Vestkirken, 
Platanbuen 6, 2750 Ballerup
Telefon: 44 97 75 37 - Mobil: 30 35 75 37

Mail: pederstrup.sognballerup@km.dk - Sikker mail

Kontoret har åbent:
Mandag lukket
tirsdag-onsdag kl. 9–13
Torsdag kl. 13–17
Fredag kl. 10–13

Henvendelse vedr.:
– barnedåb
– konfirmation
– vielse
– velsignelse
– begravelse

skal ske til kirkekontoret eller til en præst.

Henvendelse vedr.:

– attester
– fødselsanmeldelse
– navneændring
skal ske til kirkekontoret

Bemærk at der er særlige regler hvis man bor i og/eller er fødselsregistreret i Sønderjylland

Her finder du os

Platanbuen 6, 2750 Ballerup

Vis stort kort