En udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret vedlagt den originale dåbsattest.

En ny dåbsattest udstedes, når udmeldelsen træder i kraft. Skattevæsenet får automatisk besked. Bemærk at man ved udmeldelse fraskiver sig retten til handlinger i kirken, herunder vielse og bisættelse/begravelse.

Ønsker man at melde sig ind i folkekirken igen, sker dette ved henvendelse til en præst i folkekirken eller til kirkekontoret. Man skal altid have en samtale med en præst for at genindtræde.