Forældre skal kun anmelde fødslen, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Registrer faderskabet digitalt på www.borger.dk med jeres NemId. Er det ikke muligt, kan blanketten "Omsorgs- & ansvarserklæring" findes på www.personregistrering.dk. Blanketten udskrives og udfyldes manuelt, hvorefter den afleveres til kordegnekontoret.