Menighedsrådsformand/kontaktperson
Charlotte Fosgrau
formand@pederstrup-sogn.dk
Tlf. 28 90 29 22
Daglig kontortid kl. 17.00-18.00
ellers modtages alene sms og mail

 

 

 

Næstformand
Maria Assov
kontaktperson@pederstrup-sogn.dk
Tlf. 40 72 77 66

 


 

 

 

Kasserer (økonomi)
Hagen Philipsen Ahlgren
hagen@email.dk
Tlf. 21 96 36 87

 

 

 


 

Kai Palle Jacobsen
palletitan@gmail.com
Tlf. 25 78 16 04

 

 

 

 

 

Vibeke Hede Jørgensen
vibberhede@icloud.com

 

 

 

 

 

John Wagn Jacobsen
jjkj@comxnet.dk
Tlf. 22 77 31 81

 

 

 

 

 

Arne Mølgaard
sommerbuen18@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Formand for aktivitetsudvalget
Birgit Hansen
tyren29@hotmail.com

 

 

 

 

 

Formand for udsmykningsudvalget
Gunvor Brødbæk Laursen
gunvor.laursen@gmail.com

 

 

 

 

 

Helle Margrethe Bonaparte
hellebonaparte@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Henrietta Thomsen
henrietta@teknik.dk 

 

 

 

 

 

 

Kirkeværge (kirkebygninger)
Kjeld Jørgensen
kjeldjorg@c.dk

 

 

 

 


 

 

 

1. suppleant
Allan Assov
allan@assov.dk

 

 

 

 

 

2. suppleant
Lisbeth Olsen
liverolsen@gmail.com