Konfirmandindskrivning

Nåede man ikke indskrivningen den 20. marts, så læs videre ...


For elever, der efter sommerferien 2019 går i 8. klasse på Rugvænget gl. skole, foregår indskrivningen i Skovvejskirken - kontakt Ballerup sogn

For elever, der efter sommerferien 2019 går i 8. klasse på Hedegårdskolen - Kontakt Vibeke Fuglssang Olsson

For elever, der efter sommerferien 2019 går i 8. klasse på Baltorpskolen afd. Grantoften (det gælder også Gruppeordningen) - Kontakt Kirsten Jørgensen

For elever, der efter sommerferien 2019 går i 8. klasse (GRUPPEORDNINGEN)
på Baltorpskolen afd. Grantoften - Kontakt Kirsten Jørgensen

For elever bosat i Pederstrup sogn, der går på andre skoler og som ønsker konfirmation i Hedegårdskirken eller i Vestkirken, bedes man rette henvendelse til kordegnekontoret 44977537 for nærmere oplysninger.

For elever bosat andre steder end i Pederstrup Sogn, der går på skoler i Pederstrup Sogn og som ønsker konfirmation i Hedegårdskirken eller i Vestkirken, bedes man rette henvendelse til kordegnekontoret 44977537 for nærmere oplysninger.

Med venlig hilsen
sognets præster