Udgivet af Maria Elisabeth Nielsen, man d. 14. sep 2020, kl. 11:55

Til den ekstraordinære valgforsamlingen den 6. oktober kl. 19:00 i Vestkirken er der følgende dagsorden: 

1. Velkomst ved formand for valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent (ikke medlem af valgbestyrelsen).

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved   valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.


Afstemningsvalg

Der kan efter valgforsamlingen indgives en alternativ kandidatliste. På den måde er der taget højde for, at der i sognet kan være kirkelige grupperinger, der ikke mener sig repræsenteret af de ved valgforsamlingsmødet opstillede og valgte medlemmer af det kommende råd.  

Indgivelsen af en kandidatliste skal ske senest tirsdag den 13. oktober 2020, klokken 12.00 til formand for valgbestyrelsen Charlotte Fosgrau. Listen afleveres i Vestkirken til Charlotte Fosgrau, efter forudgående aftale på telefon 28902922. Kandidatlisten skal indleveres på en af blanket godkendt af kirkeministeriet. Indleveres der en eller flere kandidatlister vil det udløse et afstemningsvalg i Pederstrup Sogn.

Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. I Pederstrup sogn vil det være 12. Funktionsperioden er 2 år.

Afstemningsvalget skal ske ni uger efter valgforsamlingen, dvs. den 17. november 2020. 

Kategorier Aktiviteter