Udgivet ons d. 24. jul 2019, kl. 08:22

Vi har to kordegnestillinger ledige pr. 1. oktober 2019, eller snarest derefter. Men tøv ikke med at søge stillingen, for vi venter gerne på den helt rigtige medarbejder.

Stillingerne er på 37 og 20 timer pr. uge.

Kordegnen skal blandt andet varetage følgende opgaver:
Personregistrering
Betjening af kirkekontoret
Sekretærfunktion for præster mht. kirkelige handlinger
Sekretær for menighedsrådet og udvalg
Enkelte regnskabsopgaver – regnskabsfunktionen er udliciteret
Administrative koordineringsopgaver under menighedsrådets ansvar
Deltage i interne og eksterne møder m.m.
Diverse ad hoc-opgaver
Pederstrup Sogn er et sogn, med to nyere kirker, 3 kirketjenere, 4 præster, 2 organister, 1 kirke- og kulturmedarbejder og mange forskellige indbyggere. Sognet er kendetegnet ved mange aktiviteter, imødekommenhed, smil og godt humør.

Vi forventer, at du er i stand til at tilpasse dig vores måde at gøre tingene på, både inden og udenfor kirken. Samtidig er vi åbne overfor nye måder, hvis det sker i respekt for det særlige, der er ved Pederstrup Sogn.

Ansættelse sker ved Pederstrup Sogns Menighedsråd beliggende Platanbuen 6, i Ballerup.

Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5-ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, hvis du ikke allerede har den.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr. – 373.376.816,71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 33.740,73 kr. (nutidskroner).

OK-tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner).

Løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand og kontaktperson Charlotte Fosgrau på telefonnummer 2890 2922/formand@pederstrup-sogn.dk. Kirkebogsførende sognepræst Kirsten Jørgensen på 6133 4785/kmjo@km.dk træffes efter den 13. august pga. ferie. Du er også meget velkommen til at komme og deltage i vores højmesse for at se vores kirker og få et indtryk af vores sogn.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 9089fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted snarest muligt derefter.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Kategorier Menighedsrådet