Babysalmesang i Hedegårdskirken - starter op igen til efteråret.

Babysalmesang er en sjov og utraditionel måde at være sammen med sit barn og andre forældre. Babyerne kan naturligvis ikke synge sange og salmer i almindelig forstand, men de kan sanse musikken, stemmerne og bevægel-serne.

Hver gang vil vi voksne synge både almindelige børnesange og salmer, sige rim og remser og sammen vil vi lege og danse.

Formålet med musikken til de små er at styrke båndet mellem barnet og dets mor eller far gennem musik og sang. Musikken er et fantastisk redskab, når der skal soves, leges og trøstes. Derudover er forløbet en slags hjælp til selvhjælp, hvor man kan hente inspiration til, hvordan man kan synge, danse og lege musik og livsglæde ind i sit barn. 

Forløbet strækker sig over 8 tirsdage, og koster 15 kr. pr. gang. Undervisningen foregår i kirkerummet, som har en dejlig akustik, og giver både børn og voksne en større fortrolighed med kirken. Forløbet afsluttes med en lille babyandagt. 

Aktiviteten ledes af organist Atsuko Tofte, Hedegårdskirken.

Efter 45 minutters intens aktivitet er der mulighed for at få en kop kaffe, lidt brød og frugt + en hyggelig snak med de andre fremmødte. Her får de små ofte deres frokost.

Spørgsmål kan rettes til Atsuko Tofte på vindlade@yahoo.dk eller ‭41 20 00 54. Tilmelding foregår på formularen her, alle oplysninger sendes krypteret og håndteres kun af relevante medarbejdere.